Jak poznat dobrý tábor?

Tábor jako báječné dobrodružství

    Dnešní nabídka letních táborů je opravdu pestrá a rodiče mají určitě z čeho vybírat. Můžete si zvolit mezi klasickými skautskými tábory nebo naopak moderními tábory, které jsou inspirovany např. počítačovými hrami.        V nabídce jsou tábory s koňmi nebo třeba pro budoucí modelky nebo herečky. Tábory pořádají  skupiny nadšenců i velké organizace. Můžete děti na tábor vyslat do lesa v sousední vesnici nebo k moři. Možností a nabídek je opravdu nepřeberně.

Jak se ovšem v tak obrovské nabídce orientovat? Čím se při výběru řídit, aby se první tábor nestal také tím posledním?

1) Důvěryhodnost tábora

Nejbezpečnějším doporučením je spokojené dítě z vašeho okolí, které se daného tábora již zúčastnilo. Zkuste se poptat svých kamarádek a příbuzných, na jaké tábory jezdí jejich děti a jak jsou spokojeny. Pokud na vybraný tábor nemáte osobní reference, zkuste se podívat na historii tábora, najít hodnocení na internetu apod.

2) Kvalitní areál

Kromě kvalitního programu je dobré si také ohlídat prostředí, ve kterém děti budou trávit čas. Na areály, kde se konají dětské tábory, se vztahují přísné hygienické předpisy. Jejich dodržování hlídají Krajské hygienické stanice.     V případě pochybností se můžete informovat na vámi vybraný tábor u příslušné stanice. Některé areály, jako třeba ten náš, dokonce nabízejí možnost osobní návštěvy ještě před samotným táborem.

3) Dostatečná informovanost

V dnešní době jsou hlavním zdrojem informací o táboře webové stránky. Našli jste na stránkách vybraného tábora všechny důležité informace? Dozvěděli jste se, jestli je inzerovaná cena za tábor konečná a není zapotřebí již nic doplácet? Dozvěděli jste se, jak budete s dítětem během jeho pobytu na táboře komunikovat? Dozvěděli jste se, na koho se můžete obrátit, pokud si nebudete jisti, jak vaše dítě tábor zvládá?

4) Kvalifikovaný personál

Podle současných právních předpisů nejsou vedoucí dětských táborů absolvovat žádná školení. Výjimkou je zdravotník, který musí splňovat předepsanou kvalifikaci. Informujte se proto, jaké zkušenosti mají vedoucí na vybraném táboře. Pracují s dětmi celoročně nebo jen příležitostně? Jezdí každé léto noví vedoucí nebo se vracejí? Na kvalitních táborech se často vedoucími stávají také bývalí táborníci, kteří na tábor léta jezdili jako děti a nyní chtějí předat své zkušenosti dalším. Pořadatel tábora tak většinou své vedoucí velmi dobře zná a může jim bez obav svěřit i vaše děti.

5) Stravování

Na táboře by mělo být samozřejmostí jídlo 5-6x denně včetně neomezeného pitného režimu. Informujte se na možnosti případných dietních omezení (bezlepková dieta, potravinové alergie apod.) Na dobrém táboře vám jistě vyjdou vstříc.

6) Přínos tábora

Letní tábor by neměl pouze zajistit hlídání vašeho potomka. Měl by být jedinečným dobrodružstvím, které přispěje k osobnostnímu rozvoji malého táborníka. Dítě bude postaveno před řadu nových situací, které s vhodným vedením přispějí k jeho samostatnosti, vyššímu sebevědomí a schopnosti týmové spolupráce.

  Nejlepší možností, jak si tábor prověřit, je účast na některé z akcí, kterou pořádá stejný organizátor. Takovou možnost nabízíme i na Ranči v údolí. Můžete zvolit z řady akcí, které se na ranči pořádají během celého roku, např. ,Víkend  na koních, nebo Seznamovací víkend