Příspěvky na letní tábory 2024

Jak získat příspěvek tábor?

 • Platby za letní tábory mohou být značným zásahem do rodinného rozpočtu, proto by byla škoda nevyužít možností, jak tuto platbu ponížit o příspěvek. Takové příspěvky nabízejí nejen pojištovny, ale i zaměstnavatelé nebo některé obce. Všechny uvedené možnosti jsou použitelné pro námi nabízené tábory. Veškerá potřebná potvrzení vám rádi vystavíme on-line.
 • Příspěvek od zdravotní pojišťovny

  • 1 ) Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

   výše příspěvku: 500 Kč

   program: Dětské sportovní léto

   Podmínkou pro čerpání příspěvku je věk dítěte do 18 let včetně a účast na sportovně pohybovém pobytu během prázdnin, tedy v červenci nebo srpnu 2024. 

   2) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

   výše příspěvku: až 1500 Kč

   program: Preventivní program - děti

   Příspěvek platí pro děti od 3 do 17 let včetně. Uplatnit ho lze pouze na tábory pořádané v období letních prázdnin, přičemž pobyt musí trvat minimálně 4 kalendářní dny. Potvrzení musí být vystaveno až po ukončení pobytu, a to nejpozději do 1 měsíce po uskutečnění pobytu. Formulář najdete zde 

   3) Vojenská zdravotní pojišťovna

   příspěvek: až 1000 Kč

   program: Sportovní a ozdravné pobyty

   Příspěvek od 4 do 18 let na letní pohybově zaměřený pobyt, který trvá nejméně 5 po sobě jdoucích dnů a koná se v období od 24. června 2024 do 31. srpna 2024. Formulář pro podání žádosti najdete zde a potvrzení pro organizátora najdete zde.

   4) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

   příspěvek: až 700 Kč

   program: SPORT junior

   Program je určený dětem do 18 let, který zahrnuje vedle pohybových aktivit, sportovních kroužků, pomůcek pro prevenci úrazů a sportovních prohlídek také dětské sportovní tábory.


   Příspěvek od radnice Prahy 5 a Prahy 6

  příspěvek: 800 Kč

  projekt: aktivní město

  Projekt spustila i letos Praha 6 i Praha 5. Rodiče dětí z těchto městských částí tak mohou již nyní žádat o příspěvek 800 korun na pobytový nebo příměstský tábor, soustředění či sportovní, pohybovou, vzdělávací, kulturní, jazykovou, dovednostně/rukodělnou a obdobně zaměřenou prázdninovou aktivitu.

  Podmínkou je věk dětí od 3 do 18 let, trvalý pobyt dítěte v jedné ze zapojených městských částí a délka trvání prázdninové aktivity alespoň 4 dny.

  Náš tábor je do této aktivity přihlášen a lze tak tento příspěvek čerpat na všechny naše běhy.


  Příspěvek z fondu odborového svazu

  Příspěvky na letní tábory nabízejí také některé odborové svazy. Přesné podmíny se většinou liší podle zaměstnavatele a tak je třeba se informovat právě tam. Žádost na vystavení faktury pro zaměstnavatele najdete zdePříspěvek na tábor jako zaměstnanecký benefit

Při platbě tábora lze využít i zaměstnaneckých benefitů, v našem případě konkrétně poukázky od firmy Sodexo Dárkový pass a Fokus pass.


Příspěvek ze sociálních dávek

V případě potřeby je možné žádat o příspěvek také na Úřadě práce. Jedná se ovšem o jednu z dávek mimořádné okamžité pomoci, která je  určena pro sociálně a finančně slabší rodiny. Na tuto pomoc  není jasně definovaný nárok. Její vyplacení je vždy individuálně posuzováno.  O příspěvek je třeba zažádat na Úřadu práce dle vašeho bydliště prostřednictvím žádosti.