Podmínky pobytu

Prohlašují tímto a potvrzuji správnost  údajů uvedených v On-line objednávce. Jsou mi známy dispozice provozu tábora a uvedl jsem v přihlášce veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu účastníka tábra případné změny, zjištěné po vyplnění přihlášky, oznámím nejpozději před zahájením tábora. 

Současně prohlašuji, že vzhledem k charakteru tábora je telefonické spojení uvedené v přihlášce aktuální a že v případě závažných zdravotních problémů účastníka nebo jeho kázeňských přestupků, zajistím odvoz účastníka z tábora nejpozději do 24 hod. 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s doprovodným programem tábora uvedeným na stránkách www.taboriste.cz a souhlasím s účastí mého dítěte na těchto akcích.

Zavazuji se uhradit veškeré případné škody na majetku provozovatele tábora, případně dalších účastníků pobytu, které účastník úmyslně způsobil.

Pokud se dítě nemůže pobytu zúčastnit ( a to i v případě nemoci či úrazu), platí stornovací poplatky. Platba může být po dohodě převedena na jinou akci.

Stornovací poplatek 100% z ceny pobytu v případě storna kratším než 10 dní před zahájením akce.