Blahopřejeme:) 

Právě jste si úspěšně rezervovali místo na 6.běhu 2023. Do 48 hod obržíte na uvedený email přihlášku včetně všech potřebných informací k táboru, vašeho v.s. a platebních údajů. Pokud by se tak nestalo, kontaktujte nás prosím na email: info@taboriste.cz a my vše prověříme.

Platbu zálohy 3000 Kč, případně celé částky, proveďte prosím nejpozději do tří týdnů od obdržení emailu se Závaznou přihláškou na účet 189388001/5500. Variabilní symbol Vám bude zaslán spolu se Závaznou přihláškou. Tábor musí být kompletně uhrazen nejdéle 2 měsíce před nástupem.

Pokud budete tábor hradit fakturou přes Vašeho zaměstnavatele, vylňte prosím tento formulář.

Budeme se těšit na viděnou v létě:)

RančTeam